GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nový zákon na ochranu dat platný pro celou Evropskou unii. Poskytuje jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a ukládá nové povinnosti organizacím, které tato data shromažďují, zpracovávají a analyzují, a to včetně organizací mimo EU.

Nařízení GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupilo v účinnost dnem 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Toto nařízení stanoví mimo jiné i sankce za porušení svých pravidel, a to až do výše 20 miliónů EUR nebo 4 % celosvětového obratu organizace, a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Nabízené služby v oblasti GDPR: 

  • Analýza rizik zpracování osobních údajů
  • Audit shody zpracování osobních údajů s GDPR
  • Outsourcing role Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud se rozhodnete zpracovávat si GDPR ve vlastní režii, pak Vám můžeme nabídnout softwarovou aplikaci xGDPR Express.


Dotazy, informace: +420 737 345 764, +420 603 163 302

RSS Podnikatel.cz – seriál Jak na GDPR