Překladatelství a tlumočení

Soudní tlumočník pro jazyk rusky, ruština – čeština / čeština – ruština.

Dovoluji si Vám nabídnout své služby v následujících oblastech:

 • soudně ověřené překlady úředních dokumentů (např. smlouvy, diplomy, rodné listy, oddací listy, atd.)
 • korektury překladů (spolupráce s rodilým mluvčím)
Dále nabízím:
 
 • kvalitu, spolehlivost
 • rychlost vypracování překladu a předání zakázky
 • bezplatné vypracování cenové nabídky na každou zakázku
 • výrazně nižší ceny než u překladatelských agentur
 • věrnostní a množstevní slevy
 • bezplatná archivace. Nabízíme bezplatnou archivaci veškerých prací. Budete-li v budoucnu potřebovat překlad doplnit nebo aktualizovat, vyhotovíme zakázku za sníženou cenu
Co je nutné vědět u soudně ověřených překladů?
 
Soudně ověřený překlad je překlad vyhotovený v souladu se Zákonem č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, tedy překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“), jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Pokud tedy chcete objednat ověřený překlad, je při zadání zakázky nutné předložit originál anebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři a městské úřady.
 
Jak vzniká soudní překlad?
 
Váš dokument je pečlivě přeložen a zvláštní pozornost je věnována jménům, datům, číslům a dalším údajům. Originální dokument je pak svázán s překladem červeno/bílo/modrým provázkem (trikolorou), provázek se přilepí k dokumentům papírovou lepící páskou a přes tuto lepící pásku se otiskne oficiální kulaté razítko soudního tlumočníka s jeho podpisem. Na konec překladu se doplní Tlumočnická doložka, která osvědčuje, že překlad je autentický. Váš překlad se pak zapíše do deníku soudně ověřených překladů, který vede soudní tlumočník.
 
Jak vyvézt váš překlad do zahraničí
 
Váš český dokument přeložený do ruského jazyka soudním tlumočníkem je vyhovující pro většinu účelů. Některé úřady v určitých státech, např. v Kazachstánu, mohou požadovat, aby k vašemu originálnímu českému dokumentu byla připojena apostila (o apostile se více dozvíte na této adrese) . Pro dokumenty původně v češtině vydává apostilu Ministerstvo spravedlnosti České republiky, mezinárodni odbor pro listiny vydávané justičními orgány, a Ministerstvo zahraničních věci České republiky, konzulární odbor pro ostatní listiny (vydané státní správou a jinými orgány).
Váš ruský dokument přeložený do češtiny soudním tlumočníkem je dokonale vyhovující pro prakticky všechny účely. Zcela ojediněle mohou české úřady požadovat, aby k vašemu ruskému originálnímu dokumentu byla připojena apostila. Většina zemí s ruštinou jako oficiálním jazykem má úřad, který za malý poplatek vydá apostilu. Velvyslanectví příslušného státu vám sdělí, kde můžete apostilu získat.
Váš ruský dokument přeložený do češtiny soudním tlumočníkem je dokonale vyhovující pro prakticky všechny účely. Zcela ojediněle mohou české úřady požadovat, aby k vašemu ruskému originálnímu dokumentu byla připojena apostila. Většina zemí s ruštinou jako oficiálním jazykem má úřad, který za malý poplatek vydá apostilu. Velvyslanectví příslušného státu vám sdělí, kde můžete apostilu získat.
 
Vzdělání – certifikace
 
 • VŠ – Pedagogická univerzita Volgograd, obor ruský jazyk
 • Doplňkové studium pro soudní tlumočníky na Karlově Univerzitě v Praze (rok 2003 – 2004) – studium zaměřené na překlady právních textů a rozšíření znalostí z oblasti práva v širokém slova smyslu a tedy ke zvýšení kvality poskytovaných služeb překladatele
 • Specializované kurzy Komory soudních tlumočníků a Jednoty tlumočníků a překladatelů – v obou těchto organizacích jsem dlouholetým členem.

Praxe

Od roku 1991 vlastním živnostenský list na překladatelské a tlumočnické služby. Z počátku jsem se spíše zaměřovala pouze na jednodušší překlady, ale již od roku 1994 jsem se začala intenzivně věnovat překladatelské a tlumočnické činnosti, v tomto roce jsem byla jmenována Krajským soudem v Českých budějovicích soudním tlumočníkem jazyka ruského. Specializuji se na právo, technické obory, marketing, management a obchod. Ke své práci využívám nejmodernější slovníky na našem trhu, právnické slovníky od uznávaných autorů a vlastní obsáhlé databáze. 

Informace a objednávky: +420 737 345 764