Identifikační systémy

Naše firma Vám nabízí prodej a montáž docházkového systému ACS-line na míru vašim potřebám a požadavkům.
Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Přístupovými moduly můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky …

Součásti docházkového a přístupového systému

•  Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
•  Identifikační média – bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
•  Software na zpracování docházky a nastavení přístupů

Funkce a vlastnosti

 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční – plánovač úloh
 • zpracování údajů z terminálů automaticky nebo ručně
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • sledování docházky za zvolené období – měsíc, týden, 2 týdny, 10 dní, 28 dní …
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel (po odpracovaném intervalu, v pevné časy, poměrem k odpracované době)
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
 • automatické schvalování docházky za nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů – rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • sledování a výpočet fondu pracovních hodin – sledování přesčasů za delší období
 • číselník čteček (docházkových a přístupových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních časů operací
 • možnost definovat skupiny zaměstnanců, které mohou jednotlivé terminály používat
 • číselník operací (přerušení pracovní doby) – nastavitelné uživatelsky podle potřeb firmy
 • možnost definice případného automatického ukončení operace – v určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při plynutí délky denního úvazku
 • možnost automatického pokračování, opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, služební cesta, atd.)
 • definování časové složky mzdy, do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • detailní nastavení zaokrouhlení časové složky pro denní měsíční a variabilní období
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost nastavení ignorování včasných příchodů zaměstnanců do práce
 • inteligentní a automatické rozpoznávání odpracované směny – zaměstnanec přijde na jinou směnu, než má nastavenu v kalendáři – program správně směnu přiřadí
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům – možnost blokování id média
 • možnost ručního vkládání operací docházky uživatelem (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem, možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení), editace (úprava) docházky pouze oprávněnými osobami
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálu
 • zpracování statistik časových složek (odpracované doby, absence a náhrad) za zvolené období
 • snadný a rychlý přístup k měsíčním a denním výsledkům docházky
 • automatizovaná komunikace se vzdáleným pracovištěm
 • přístupový systém – otevírání dveří, turniketů, bran, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně
 • barevně rozlišení přítomných a nepřítomných zaměstnanců
 • přehledné a grafické plánování kapacit
 • importy a exporty dat do personálního a mzdového systému
 • automatická synchronizace dat s nadřazenými systémy (mzdy, personalistika, výroba)
 • vstupy dat, manažer – velké množství předdefinovaných výstupních sestav s možnosti uživatelské definice zobrazených výsledků
 • editor výstupních sestav – vytváření vlastních sestav, grafů exportů

Výstupy a exporty

Program DOCHÁZKA spolupracuje se mzdovými a personálními systémy. Z těchto systémů je schopen přijímat informace o zaměstnancích a odesílat jim údaje o zpracované docházce. Možná je také komunikace s výrobními systémy.
Program obsahuje editor exportních formátů, který usnadňuje napojení na libovolný nadřízený systém, který je schopen importovat data.
Realizovány jsou exporty do různých mzdových systémů. Pokud chcete zjistit možnosti propojení s Vaším systémem, kontaktujte nás.

Výstupní sestavy, exporty dat

V editoru sestav je možno vytvářet vlastní tiskové sestavy a exporty dat. Všechny výstupní sestavy lze ukládat ve zvoleném formátu: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf.

Dotazy, informace, objednávky: +420 603 163 302